Vilë, Tiranë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia400 m²
EkzekutimAugust 2019
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
SO- NI Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Sokol Palushi

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...