Vilë, Tiranë

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
SO- NI Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Sokol Palushi

Referenca të tjera

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet ...