Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Zeneli Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca të tjera

OR Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar sq

Objektet referencë

pdf
173 KB

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet ...