Produkte

89 Produkte

RÖFIX 950

Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5

E re

Artikuj të rinj

Zbuloni artikujt tonë të rinj

E re

RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

RÖFIX 510

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 620

Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën

RÖFIX RasoBasic

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX Renoplus®

Suva nivelimi dhe rinovimi universale

RÖFIX Renostar®

Rinovues dhe masë ngjitëse universale

E re

RÖFIX CalceClima® Thermo

Suva me bazë gëlqere termoizoluese

RÖFIX Renofinish®

Rinovues dhe masë lëmuese universale

RÖFIX Unistar® LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX Shirit gome izolues

ngjitës izolues.

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje

RÖFIX UNICOLL

Ngjitës universal

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

E re

RÖFIX BAP 45

Profil lidhës

RÖFIX Profil për fugat

Jo statik

RÖFIX Elementë të ndryshëm montimi për sistemin e termoizolimit

Pajisje të sistemit të termoizolimit

RÖFIX PI 972 LATEX SEIDENGLANZ

Bojë latex për brenda, me shkëlqim, që lahet

RÖFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

RÖFIX FN 615

Masё shpatulluese pёr dysheme

RÖFIX AG 650 FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

RÖFIX AP 320

Astar forcues special

RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

RÖFIX AJ 612

Bojak CG2 WA

RÖFIX AG 652 PLUS

Ngjitës pllakash C2 TE

E re

RÖFIX AS 911

Shirit izolues me ngjitje

RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Masë shpatulluese për brenda

RÖFIX PP 301 HYDRO LF

Forcues universal dhe Astar boje

RÖFIX CalceClima® Finish Decor

Masë shpatulluese pastoze prej gëlqereje

RÖFIX AS 345

Optiseal® 1K Hidroizolues 1K

Creteo®Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4

RÖFIX FN 645

Masë shpatulluese dyshemeje universale

RÖFIX PI 373 RAPID COLOR

Bojë për brenda me dispersion, që lahet

RÖFIX AG 686 MOSAIK

Ngjitës pllakash dhe bojak

RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD

Ngjitës pllakash C1 T

RÖFIX AG 653 STANDARD

Ngjitës pllakash C1 T

RÖFIX AG 654 INNEN

Ngjitës pllakash C1

RÖFIX AP 300

Astar forcues

RÖFIX PE 312 OUT DOOR

Bojë akrilike për fasada.

RÖFIX PI 305 POLITOP

Bojë për muret e brendshme dhe tavanin

RÖFIX EPS-F 040

Pllakë termoizolimi për fasadë, e bardhë

RÖFIX XPS-R 035

Pllakë izoluese perimetrike

RÖFIX EPS-P 035

EPS- Pllaka izolimi për zonën e xokolaturës

E re

RÖFIX SOL-PAD

Sistemi I këndoreve të suavatimit në zonën afër tokës.

Kërkuesi jonë i produktit

Ende i pasigurt, cili produkt është i duhuri për ju?

Filloni të zbuloni produktet tona!